Promovarea României

  • Turism
  • Economie
  • Ştiinţă
  • Religie
  • Istorie
  • Gastronomie
  • Cum ne văd (percep) străinii (ce spun străinii despre noi)
  • Link

Fiind traversată de paralela de 45o, un climat temperat continental, având un teritoriu foarte echilibrat din punct de vedere al reliefului, România oferă elemente foarte variate, adesea spectaculoase de relief, faună şi floră precum şi importante zăcăminte de resurse minerale fiind o ţară extrem de interesantă din punct de vedere turistic.

Din pacate, economia României se află într-un proces continuu de reorganizare de peste 20 de ani însă există semnale de stabilizare şi maturitate a acesteia fapt ce ar trebui să o facă foarte atractivă pentru investiţii.

Faţa lumii ar fi complet diferită fără aportul marilor inventatori români care datorită nepăsării şi a lipsei promovării, sunt trecuţi pe nedrept sub colbul uitării. Din galeria titanilor români care au schimbat faţa lumii, amintim doar câţiva: Traian Vuia, Henry Coandă, Nicolae Constantin Păulescu, Ion Cantacuzino, Petrache Poenaru şi mulţi alţii care şi-au pus pecetea asupra dezvoltării lumii moderne.

Religia a fost unul dintre factorii care a coagulat neamul românesc si l-a ajutat sa reziste de-a lungul timpului. De asemenea, există adevărate bijuterii arhitectonice ctitorite în numele religiei de către înaintaşii noştri care îşi merită locul în patrimoniul mondial.

Aflată în sfera de interes şi la confluenţa unor mari civilizaţii, şi în calea valurilor migratoare care au pătruns în Europa de-a lungul veacurilor, România a avut parte de o istorie zbuciumată şi a rămas oază de latinitate între populaţii slave şi ugro-finice. Soarta Europei moderne nu ar fi fost aceeaşi fără contribuţia adesea covârşitoare a poporului român, un exemplu concludent în acest sens fiind doar acela că în primul război mondial România avea a treia armată din Europa sub raport numeric iar contribuţia României la al doilea Război Mondial alături de aliaţi a scurtat durata acestuia cu 200 de zile. De asemenea, merită menţionat faptul că fără rezistenţa antiotomană manifestată de poporul român, soarta Europei ar fi fost diferită.

Diferitel neamuri cu care ne învecinăm sau cu care am venit în contact au interferat cu gastronomia locală, aceasta fiind foarte variată şi prezentând accente locale foarte interesante. Vă invităm să o descoperiţi la ea acasă, în România.

Deşi pe unele canale circulă ideea că românii prezintă multe tare sociale, britanicul de rând are o opinie proprie despre noi care este departe de acest stereotip.